Ártalmatlanító gyógyszer. ECO-REAL - veszélyes hulladék semlegesítés, ártalmatlanítás: Jogszabályok


EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről1 A hulladékgazdálkodásról szóló EüM rendelet hatálya alá tartozó ártalmatlanító gyógyszer személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, az itt keletkező gyógyszerhulladékra, valamint a gyógyszergyártási, illetve a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység keretében keletkezett gyógyszerhulladék kezelésére.

ártalmatlanító gyógyszer

A gyógyszerhulladék 1. A gyártó kötelezettségének teljesítése magában foglalja az ország bármely gyógyszertárában leadott gyógyszerhulladék visszafogadását és ártalmatlanítását.

ártalmatlanító gyógyszer

A Hgt. A gyűjtést úgy kell megszervezni, hogy az a gyógyszertár betegellátási tevékenységét ne akadályozza. Ez esetben a gyógyszerhulladék a gyógyszertári szakszemélyzetnek történő átadást követően kerül a megfelelő hulladékgyűjtő edényben elhelyezésre.

A hulladékgyűjtő tartályok kihelyezésének és elszállításának költségei az e rendelet 3.

ártalmatlanító gyógyszer

A gyógyszertárakba csak akkreditált minőség-ellenőrző szervezettel minősített hulladékgyűjtő tartály helyezhető ki. A szállítmányok dokumentálási rendjét, valamint a gyógyszerhulladék begyűjtését végző szervezet nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét külön jogszabály állapítja meg.

ártalmatlanító gyógyszer

EMMI rendelet